-
Lånedokument

 

-

Lånedokument

Et lånedokument er et dokument med aftale om optagelse af et givent lån imellem to eller flere parter. Et lånedokument indeholder beløb og vilkår for lånet gennem lånets løbetid.

 

Det er altid en god idé at udarbejde et lånedokument ved lån mellem private, så der ikke er tvivl om, at lånet er ydet samt låneaftalens øvrige vilkår. 

 

Et lånedokument kan ud over beløb indeholde vilkår som rente, tilbagebetalingstid, hvad der sker hvis en af parterne går konkurs m.v. Herudover kan det være en god idé at indføre reglen om tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens § 478.

 

-

Såfremt du overvejer selv at benytte et standarddokument til at udarbejde dit lånedokument kan du hos dokumenter.dk købe et paradigme til et lånedokument.

Hvis du istedet vil have professionel hjælp via en advokat, har SelskabsAdvokaterne bred erfaring og kan rådgive ved udarbejdelse af lånedokumenter. Ring til SelskabsAdvokaterne på tlf. 4523 0010.

-